Понеделник, Октомври 21, 2019
Добредојдовте на официјалната страна на СОУ "Крсте П. Мисирков" Демир Хисар

Наставни планови

Гимназиско образование


Природно-математичко подрачје

               Комбинација А

               Комбинација Б

Општествено-хуманистичко подрачје

               Комбинација А

               Комбинација Б

Јазично-уметничко подрачје

               Комбинација А

               Комбинација Б

Средно стручно образование


Шумарско-дрвопреработувачка струка

               Профил: техничар за шумарство и пејзажна архитектура

                                             

Анкета

Дали и професорите треба да носат работна облека?