Четврток, Септември 24, 2020
Добредојдовте на официјалната страна на СОУ "Крсте П. Мисирков" Демир Хисар

Проектни активности

Преку задолжителната реализација на определени проектните активности, учениците се воведуваат и усовршуваат во определени истражувачки техники, методи, подготовка на проекти, учат животни вештини кои се важни за успехот. Такви вештини се решавањето на проблеми, критичкото мислење и способноста прашањата да се разгледуваат од повеќе аспекти.

Искуството од реализација на проектните активности кај учениците ќе биде во функција на поуспешна подготовка на завршниот испит и матурската задача, професионална ориентација и воспоставување на соработка со локалната заедница.

Проектните активности се изведуваат со менторска настава, каде наставникот ги поучува и оспособува учениците за самостојна и тимска работа.

Проектна активност

Наставник

Урбана култура

Роберт Петревски

Граѓанска култура

Пецо Шилкоски

Хор

Стојан Трајковски

Ликовно-творечки активности

Дијана Јошевска

Литературни клубови и драмски секции

Маја Јошевска

Спортски активности

Виктор Митревски

Спортски денови

Хестон Карчевски

Култура за здраво живеење

Валентина Ѓорѓиовска

Биологија

Валентина Ѓорѓиовска

Физика

Илија Максимовски

Информатика

Маја ЛозановскаАнкета

Дали и професорите треба да носат работна облека?