Среда, Октомври 21, 2020
Добредојдовте на официјалната страна на СОУ "Крсте П. Мисирков" Демир Хисар

Вон-наставна воспитно-образовна дејност

Во рамките на овој вид воспитно-образовна дејност во текот на работата на училиштето, се програмирани и реализирани:

- Екскурзии;

- Општествено корисна работа;

- Заштита и унапредување на здравјето и културата на живеењето на учениците.

Екскурзиите се организираат со цел да се прошират општите и сручните знаења на учениците, како и сознанијата за одделни подрачја од животот, а исто така и да се запознаат со прекрасните убавини и културно историските знаменитости на нашата држава. Со учениците од втора година се изведува дводневна научно-наставна екскурзија во рамките на нашата држава. Додека со учениците од трета и четврта година се реализира тродневна екскурзија надвор од нашата држава, според претходно изготвени програми.

Анкета

Дали и професорите треба да носат работна облека?