Понеделник, Октомври 26, 2020
Добредојдовте на официјалната страна на СОУ "Крсте П. Мисирков" Демир Хисар

Директор

 
DSC 3476-2
 
     
         Маја Лозановска
 

 

Родена 1968 год. во Пробиштип

Основно образование завршила во Крива Паланка, како и средно гимназиско образование во СОУ „Ѓорче Петров“ Крива Паланка (Моша Пијаде).

Во 1992 година дипломирала при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје на ПМФ-Скопје, на институтот по математика, насока информатика и се стекнала со звање дипломиран математичар-информатичар.

Како професор по математика и информатика работи повремено во  СОУ „Крсте Петков Мисирков“ Демир Хисар и СОУ „Ѓорче Петров“ Крива Паланка, а од 1998 година е во постојан работен однос на неопределено време во СОУ „Крсте Петков Мисирков“ Демир Хисар.

На 29 декември 2017 година е назначена за ВД Директор, а од 18 јули 2018 година е избрана на јавен оглас за Директор на СОУ „Крсте Петков Мисирков“ Демир Хисар.

Анкета

Дали и професорите треба да носат работна облека?