Среда, Јануари 22, 2020
Добредојдовте на официјалната страна на СОУ "Крсте П. Мисирков" Демир Хисар

Kомпјутер за секое дете

Проектот компјутер за секое дете им овозможува на учениците да ја совладаат наставната материја во средина и начин кој одговара на стандардите на информатичкото општество кон кое тежнееме. Еден од главните бенефити на проектот е олеснување на можноста за побрз пристап до информациите, како главен предуслов за индивидуалниот и општествениот развој на самата личност.

Овие компјутери се користат како основни алатки за изведување на современа настава и како алатки за пристап до образовните дигитални содржини што се наоѓаат на глобалната мрежа Интернет.

За таа цел во нашето училиште функционираат 78 компјутери и 455 работни места (монитор, тастатура, глувче). Со тоа се задоволуваат сите потреби на учениците за поуспешно совладување на наставните содржини, за покреативна настава и за електронски контролни тестови.

Се  надеваме дека компјутерите во иднина, ќе го завземат своето вистинско место во наставниот процес, со што ќе станат неразделив дел од образованието.

Анкета

Дали и професорите треба да носат работна облека?