Четврток, Септември 24, 2020
Добредојдовте на официјалната страна на СОУ "Крсте П. Мисирков" Демир Хисар

Тимови

Назив

Наставник

Тим за развој на училиштето

Ќире Ристевски

Кире Миновски

Наталина Станојовска

Маја Лозановска

Ристо Гулевски

Дијана Ивановска

Мирјана Ристевска

Аница Брсаковска

Тим за следење на педагошка евиденција и документација

Виктор Митревски

Соња Влаху

Никола Најдовски

Зоран Ѓуровиќ

Тим за следење на планирањата и програмите и нивна реализација

Дијана Ивановска

Вера Дајовска

Аница Брсаковска

Мирјана Ристевска

Тим за следење на оценувањето и вреднувањето кај учениците

Биса Мијаковска

Сашо Вренцовски

Ристо Гулевски

Лилјана Прчкова

Тим за организација на манифестации, празници, свечености, церемонии и патронот на училиштето

Стојан Трајковски

Хестон Карчевски

Дијана Јошевска

Маја Јошевска

Тим за организација на работата на училиштето и почитувањето на куќниот ред

Јанче Јанески

Пецо Шилкоски

Александар Чорбевски

Роберт Петревски

Тим за маркетинг и промоција на училиштето

Валентина Ѓорѓиовска

Маја Лозановска

Александра Јовановска

Весна Миновска


Анкета

Дали и професорите треба да носат работна облека?